E2 Yatırımcı Vizesi

Yatırımcı (E2) vizesi Amerika’da iş yapmak isteyenler arasında en popüler vize çeşitlerinden birisidir. Bir çok kişi için kendilerine sponsor olacak bir işveren, ya da Amerikan vatandaşı olan bir aile yakını bulma imkanı yoktur. Yakın aile bireyi eğer Amerikan vatandaşı çocuk, eş ya da anne-baba değilse, zaten makul bir zaman dilimi içinde sonuçlanmaz. Örneğin Amerikan vatandaşının kardeşi için sponsor olması durumunda bu kategorideki bekleme süresi şu sıralar 10 yıl civarındadır.

Halbuki bütün bu zorluklarla başa çıkmak yerine, bir şirket satın almak ya da yeni bir iş kurmak için yeterli paranız varsa, kendi programınız ve takviminiz çerçevesinde Amerika’ya taşınabilir ve kendi işinizi icra edebilirsiniz. E2 vizesi, yani uluslararası anlaşma yatırımcı vizesi, özellikle yatırımcının Amerika’da iş sahibi olmasını öngörmektedir. İş sahipliği, başvuranın tek başına sahip olduğu şahıs şirketi ya da şirketin çoğunluk hissesine sahip ortak şeklinde olabilir. Bir çok ülkedeki yatırımcı vizelerinin aksine, E2 yatırımcı vizesinde şirkette/işletmede Amerikan vatandaş(lar)ının herhangi bir oranda hisseye sahip olma zorunluluğu yoktur. Bu vize kategorisinin bir başka avantajı da, E2 vizesini bir kere aldığınızda, yatırımcı tarafından işletmenin Amerika’daki statüsü vizenin gereklerine uygun olarak korunduğu müddetçe, yani işletme gerçek, çalışıyor ve yatırımcının ailesi ile birlikte geçimini sağlayacak miktardan daha fazla kazanıyor olduğu müddetçe, herhangi bir süre kısıtlaması olmaksızın yani süresiz olarak yenilenebilme potansiyeline sahip olmasıdır. Bu anlamda Amerikan rüyası hala yaşıyor ve hala güçlü. E-2 vizesi özellikle ABD’ de uzun süreli kalarak yatırımlarını gerçekleştirmek isteyen iş sahibi, yönetici ve varlığı zorunlu vasıflı çalışanlar için yararlı bir vize çeşitidir. E statüsünün eğitim derecesi olmayan çalışanlar tarafından ve sponsor olmaksızın da başvurulabilir olması diğer bir avantajdir. Nihayet bu vize kategorisinde verilecek vize sayisi yıllık bir kota ile de sınırlandırılmamıştır.

E-2 vizesi, ana yatırımcının aktif olarak işletmesinde çalışmasına olanak verir. Yatırımcı, işletmeden maaş alabileceği gibi, maaşla birlikte veya maaş almadan sadece gelirlerden temettü de alabilir. Amerika’da diğer çalışanların aldığı gibi bonus ya da diğer gelirlerden yararlanabilecek şekilde bir düzenleme yapılması da mümkündür.

Başvuranın eşi ve 21 yaşın altındaki evlenmemiş çocukları da Amerika Birleşik Devletleri’nde kendisine eşlik etmek için vize başvurusu yapabilir. Eğer uygunsa, asıl başvuranın orjinal vizesi temel alınarak aile bireylerine vize verilir. E-2 vizesi sahibinin eşi de -çalışma izni için başvurduktan sonra- Amerika’da istedikleri işyerinde çalışabilir. Evlilik ve yatırımcının vize statüsü devam ettiği sürece, yatırımcının eşi de bağlı E-2 vize statüsünü süresiz olarak korur fakat yatırımcının çocukları için durum farklıdır; çocuklar E-2 vizesine ancak 21 yasına kadar sahip olabilirler.

Bünyesinde yeteri kadar Amerikan vatandaşı çalıştıran işletmeler ayrıca Devlet Bakanlığı’nca Amerika’daki operasyon için zorunlu olduğu belirlenmiş ve işletmenin plan ve kontrolünden dolaylı ya da dolaysız sorumlu olacak idari çalışanlar için de E-2 vizesi alabilir. İşletmenin alabileceği E-2 vizesi sayısı Amerika’daki işletmenin büyüklüğüne ve ne kadar kompleks olduğuna bağlı olarak değişecektir.

E-2 vize sahiplerinin, Amerika’da bulundukları sürece ev ya da diğer gayrimenkul satın almalarına hiç bir engel yoktur. Ayrıca E-2 vizesinin sona ermesi üzerine, sahibi oldukları gayrimenkulleri satıp, paraya çevirmeleri de gerekmez. Ancak Amerika’da vize statülerini kaybederlerse ülkeye fiilen giriş yapma ve bulunma haklarını kaybedebilirler.

Kimler Yararlanabilir?

E2 göçmen olmayan vize türü, ABD de önemli bir miktarda ticari sermaye yatırımının yapılması ya da aktif olarak yatırım yapma süreci içinde olunması ile antlaşma kapsamındaki ülke vatandaşının işletmenin operasyonlarını yönetmek ve geliştirmek için Amerika Birleşik Devletleri’ne kabul edilmesine olanak sağlar. Bu sebeple E-2 vizesi için başvuracak yabancı yatırımcı ya da şirketin, vatandaşı olduğu ülke ile ABD arasında uluslararası ticaret anlaşması bulunması gerekmektedir. Türkiye bu ülkelerden birisidir.

Önemli Miktar Yatırım

Yatırımcı, Amerika’daki yeni veya halihazırda mevcut işletmeye önemli bir miktarda yatırım yaptığını veya yapmakta olduğunu göstermek zorundadır. Vizenin şartı olarak, yatırım yapılması gereken azami miktar kanunda belirtilmese de, yapılacak işin mahiyetine ve böyle bir işin başarılı olarak kurulmasına yetecek kadar sermaye gözönüne alınmak suretiyle, niteliksel/kalitatif bazda bir değerlendirme yapılır. Yapılacak işin tipine göre, yatırım miktarı önemli ölçüde değişebilir, ancak genel olarak $80,000 – $100,000’in altında bir yatırımla E-2 vizesi almanın çok zor olacağını söyleyebiliriz.

Sermaye Adanmış Olmalı

Yatırımın kabul edilebilir olması için sermayenin riskte, yani adanmış ve taahhüt edilmiş olma şartı vardır. Yatırım yapılacak sermaye, Amerika’ya getirilmiş olmalıdır. Ayrıca yatırım ya ödenmiş olmalı, ya bir güven hesabında tutulmalı, ya da sözleşme altında olmalıdır.

Yatırımcının Kontrolü

E-2 yatırımcısının yönetip geliştireceği yatırım kendi kontrolü altında bulunmalıdır. Kontrol, genelde teşebbüste minimum %50 oranında hissedar olarak addedilebilir/düşünülebilir. Ancak kontrolün azınlık hissesinde bulunduğu nadir durumlar da olabilir.

Marjinal/Sınırda Olmama

Yatırım, sadece geçim sağlayacak, marjinal bir girişim için olmamalıdır. Girişimin marjinal, yani bu anlamda sınırda olup olmadığını belirlemek için yatırımdan elde edilecek gelirin yatırımcı ve ailesinin geçimini sağlamanın ötesinde olup olmadığına bakmak gerekir. Eğer yatırım yapılan iş, yatırımcı ve ailesinin geçimini sağlamakla kalmayıp üstünde bir gelir getiriyorsa, o taktirde işletme yeteri kadar büyüktür.

E-2 yatırımcı vizesi başvurusunda, girişimin ekonomik etkisi de göz önüne alınacaktır. İşletme halihazırda ya da gelecekte ekonomiye önemli katkı yapacak kapasitede olmalıdır. Hedeflenen kapasite genelde yatırımcının normal iş operasyonuna başlamasını takiben 5 yılda gerçekleştirilebilir olmalıdır. İşletme halihazırda marjinalin ötesinde para kazanan bir işletme değilse, vize başvuru sahibi başvuru paketinde iyi hazırlanmış, inandırıcı bir iş planı sunarak 5 yılda hedeflenen karı gerçekleştirecek kapasitede olduğunu göstermeli ve kanıtlamalıdır.

Aktif Girişim

Ticari girişim gerçek ve aktif olmalıdır. Yatırım pasif olamaz. Girişimin aktif olma zorunluluğu yatırımcının yatırımı yönetme ve geliştirme amacıyla hazır bulunmasının da aslında gerekçesidir. Bu sebeple örneğin bir banka hesabındaki para, hisse senedi, geliştirilmemiş bir arsa veya kar amacı gütmeyen bir organizasyona yapılacak yatırım, bu vizenin gerektirdiği aktif yatırım şartını yerine getirmeyecektir. Aktif olma şartı her durumun ayrı özelliklerine göre değerlendirilecektir. Ancak son derece açık olan şu ki, Amerika’daki yatırım faaliyetinin ihtiyaçtan doğmuş olması ve yönetiminin Amerika’da olması kesinlikle zorunludur.

Çalışan Sayısı

Yatırım yapılan işletme, Amerikan vatandaşı veya yasal oturum izni olan kişilere de iş imkanı, gelir ya da diğer bir ekomomik fayda sağlayacak kapasitede olmalı ve sadece başvuranın geçimini sağlamayı amaçlamamalıdır. Kanunda ne kadar kişiye iş sağlanacağıyla ilgili özel bir sayi belirtilmis olmasa da, yatırım yapılan işin doğası ve gerekleriyle uyum içinde olmalıdır. Elbette bazı durumlarda işe alınacak kişinin fazlalığı vizenin başarısını bir ölçüde artıran bir faktör olabilecektir.

Halihazırdaki İşletmenin Geçmişi

Eğer yabancı yatırımcı Amerika’da halihazırda mevcut bir işletmeyi satın almışsa, bu taktirde işletmenin karlılığı, çalışanları, büyüme hızı oranları gibi faktörler muhtemel yatırımın potansiyelinin değerlendirilmesinde önemli rol oynar.

Yönetim ve Geliştirme

Ana yatırımcı Amerika’ya yatırım yaptığı işi yönetip geliştirmek için geldiğini göstermeli ve kanıtlamalıdır. Bu anlamdan yatırımın mahiyeti, yatırımcının Amerika’da fiziken bulunmasını zorunlu kılar nitelikte olmalıdır. Yatırımın çok yönlülüğüne ve karmaşıklığına bağlı olarak, yatırımcının ticari girişimi yönetmesi ve geliştirmesi için gerekli yetenek ve basirete sahip olduğunu göstermesi, gerçekte işletmenin başarısıyla yakından ilgili, bu sebeple yatırımcının yatırım konusuyla ilgili önceki eğitim ve iş tecrübesi E-2 vizesi başvurusunun değerlendirilmesinde göz önüne alınacak diğer bir faktör olacaktır.

E-2 Vizesinin Sınırlamaları:

E-2 vizesi göçmen olmayan vize kategorisinde olduğu için, periyodik olarak yenileme zorunluluğu vardır. Yenileme süresi 1 yıl ile 5 yıl arasında değişmektedir. Ayrıca, E-2 vizesini alırken yerine getirilmesi gereken şartlar vize müddeti boyunca korunmalıdır. Şartların yitirilmesi E-2 vizesinin de sona ermesine yol açacaktır. E-2 vizesinin bir sınırlaması da, genellikle yasal oturum izni (yeşil kart) statüsüne dönüşmemesidir. Ancak yasal oturum izni (yeşil kart) statüs için diğer alternatif yollarla başvurma imkanları vardır.

Özetle

E-2 Yatırımcı vizesi, yatırımcı ve ailelerine Amerika’daki iş yatırımlarının potansiyel finansal karlarının tadını çıkarıp, Amerika’da yaşamak ve çalışmak için mükemmel olanaklar sunabilir. Yatırımcılar bu konuda uzman hukuki ve finansal destek ve danışmanlık ile bu son derece yararlı vize statüsünden faydalanabilirler.

GOKHAN YAZICI
Attorney and Counsellor at Law